AKTUÁLNÍ AKCE:

Czech Glass, Quo Vadis?!

Jiří Hauschka v Benátkách

 

 

 

 

 

 

 

Primárně se věnujeme současnému umění ve třech médiích ve všech aspektech – malba, socha, ateliérové sklo.

Od obchodu, investice až po mecenášství, které se navzájem prolínají.

Věnujeme se převážně žijícím autorům v celé délce jejich produktivního věku.

 

Tvoříme platformu na služby v oblasti výtvarného umění. Naším klientem je jak sběratel, instituce municipality, tak samotný umělec. Kráčíme jejich boku při cestě světem umění. Děláme životní prostor našich klientů, jejich blízkých i spolupracovníků hezčím a hodnotnějším. Zastupujeme zájmy klientů při jednání s galeristy, sběrateli a umělci. Definujeme strategie uměleckých sbírek, tvoříme je i spravujeme. Jsme partnerem v podpoře umění, filantropii a mecenášství v této oblasti. Spojujeme osobnosti se vztahem k umění, investory, podporovatele, mecenáše i filantropy.

Consulting

Naši klienti patří mezi nadprůměrné úspěšné osobnosti, které mají možnost uvažovat o majetku a jeho rozvoji v širším, systematickém a dlouhodobém kontextu. Součástí je tvorba sbírek různého rozsahu a zaměření. Sbírky zpravidla začínají jako estetické zhodnocení rezidencí a nezřídka končí jako rozsáhlé investiční nástroje. Ať už je tomu jakkoli, jedná se o rodinný majetek a ten si stejně jako jakýkoli jiný zaslouží systematickou péči. 

 

Investment

Tvoříme a následně realizujeme strategie sbírek tak aby odpovídaly estetice, osobnostním profilům, investičním záměrům i horizontům a respektovaly postoj klienta k investičnímu riziku. 

Zastupujeme zájmy klientů při jednání s galeristy, sběrateli či umělci. Hlídáme daňovou efektivitu a velkou pozornost věnujeme řízenému předání dalším generacím s ohledem na udržení hodnoty, ale také původního záměru zakladatele sbírky. V případě potřeby dohlížíme na efektivní a diskrétní prodej sbírky.

Je nám ctí podporovat naše klienty při přípravě a realizaci jejich mecenášských či filantropických projektů.

Philantropy

V samém centru města s krásným výhledem na Prahu představujeme klientům nová díla našich kmenových umělců i nové „objevy“ umělecké scény. Špičkové vybavení spolu s unikátním kulinářským zázemím udělaly z tohoto prostoru vyhledávaný prostor umělci, individuálními návštěvníky i společnostmi. Pro ty zde pořádáme vzdělávací i společenské akce zaměřené na práci s uměním, tvorbu sbírek, a investice do umění. 

www.cernalabut.cz

Autor je pro nás klient, ne dodavatel. Společně definujeme jeho cíle, se kterými přichází. Z cílů vycházejí služby, které poskytujeme – od profesionálního manažerského vedení, které zahrnuje komplexní profesní život autora/umělce, organizování výstav v ČR i v zahraničí, vstupy na zahraniční trh, publikační činnost, PR, cenotvorba, rezidenční pobyty (ČR i zahraničí).

 

 

Spojte se s námi

V našem pojetí je investor zároveň v menší či větší míře podporovatelem a mecenášem umění. U žijících autorů toto tvrzení platí téměř absolutně. 

Nabízíme nebo řešíme jednotlivé kauzy, případy, požadavky stejně tak komplexní služby – v tomto případě aktivní správa a vedení sbírek. Od nabývání, pozbývání, skladování, archivování, finanční a právní konsekvence děl, edukací a příjemnými zážitky vůbec.

Celé se to odehrává pod odborným vedením špičkových odborníků na dané obory.

Spojte se s námi

Podpora konkrétního umělce či projektu.

Spojte se s námi

Socha

SCULPTURE LINE

Tradičně organizujeme sochařský festival pod otevřeným nebem měst. Letošní ročník se koná kromě Prahy také v dalších městech České republiky, ale i v zahraničí. Dává prostor předvést monumentální díla českých i světových sochařů té nejširší veřejnosti. Dělá města krásnějšími. Pomáhá jeho účastníkům nejen obdivovat krásy uměleckých děl, ale také objevit různá zákoutí měst, ale i místa, která jsou důležitá pro partnery festivalu. To vše je možné jen díky mecenášům, podpory vedení měst, Národní galerie, Ministerstva kultury a ostatních institucí.

www.sculptureline.cz

Malba

Linky umění

www.linkyumeni.cz

 

Art & Event Gallery Černá Labuť

V samém centru města s krásným výhledem na Prahu představujeme klientům nová díla našich kmenových umělců i nové „objevy“ umělecké scény. Špičkové vybavení spolu s unikátním kulinářským zázemím udělaly z tohoto prostoru vyhledávaný prostor umělci, individuálními návštěvníky i společnostmi. Pro ty zde pořádáme vzdělávací i společenské akce zaměřené na práci s uměním, tvorbu sbírek, a investice do umění.

www.cernalabut.cz

Sklo

GLASS LINE

Umělecké sklo. Fenomén, který se zrodil v naší zemi a následně pak pronikl do celého světa. Vytvořit sklářské dílo je něco jiného než namalovat obraz. Není to jen o talentu, ale také o fyzice, chemii, manuální zručnosti. Jde nejen o to, jak vytvořit tu správnou sklovinu, jak uchopit do ruky píšťalu, vytvořit formu, jak brousit, leštit … a speciální kapitolou je chlazení. Právě tato složitost má za následek, že na světě je mnohem méně špičkového skla, než špičkových obrazů, soch, fotografií …  což jeho atraktivitu ještě podtrhuje.

Moderní doba s sebou přináší svěží interiéry, které jako by svou jednoduchostí, světlostí a kvalitou osvětlení byly stvořeny pro souznění se sklem. Postupně se utvrzujeme v tom, že umělecké sklo zdaleka není tak křehké, jak se o něm neprávem říká a že dokáže velmi snadno fungovat v každodenní realitě společně s námi našimi dětmi či mazlíčky.

www.novinky.cz/kultura/clanek/ceske-sklo-ukaze-v-benatkach-svou-cestu-40368203